Viết đoạn văn nghị luận 200 chữ về ý nghĩa của việc sống và làm việc có kế hoạch

Viết đoạn văn nghị luận 200 chữ về ý nghĩa của việc sống và làm việc có kế hoạch

Sống làm việc có kế hoạch là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hằng ngày, hằng tuần một cách hợp lý để mọi người biết thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, chất lượng. Người sống và làm việc có kế hoạch luôn biết sắp xếp cuộc sống và công việc một cách hợp lý. Họ luôn làm việc theo một kế hoạch đã vạch sẵn, hướng đến hiệu quả cao trong công việc và trong cuộc sống. Sống làm việc có kế hoạch giúp chúng ta chủ động, tiết kiệm thời gian, công sức, hạn chế những rủi ro có thể xảy đến và đạt hiệu quả trong công việc. Người sống và làm việc có kế hoạch luôn được mọi người yêu mến, tin tưởng. Muốn rèn luyện lối sống và làm việc có kế hoạch, trước hết phải có tự tin, biết tự lập, tự lên kế hoạch cho công việc và kiên trì với kế hoạch ấy. Sống và làm việc có kế hoạch cũng cần đảm bảo cân đối các nhiệm vụ: rèn luyện, học tập, lao động, nghỉ ngơi giúp gia đình. Nâng cao tinh thần vượt khó, quyết tâm, kiên trì, sáng tạo, quyết liệt thực hiện kế hoạch đã đề ra cho đến khi đạt đến mục tiêu cuối cùng. Sống và làm việc có kế hoạch là bước chuẩn bị đầu tiên và quan trọng nhất trên con đường tiến đến thành công.

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.
Bài viết cùng chủ đề: