Suy nghĩ về những tác hại của khói thuốc lá qua bài Ôn dịch, thuốc lá của giáo sư Nguyễn Khắc Viện

Suy nghĩ về những tác hại của khói thuốc lá qua bài “Ôn dịch, thuốc lá” Mở bài: Giáo sư Nguyễn Khắc Viện là một trí thức Tây học, đỗ bác sĩ tại Pháp trong thập niên bốn mươi của … Đọc tiếp Suy nghĩ về những tác hại của khói thuốc lá qua bài Ôn dịch, thuốc lá của giáo sư Nguyễn Khắc Viện