tinh-huong-truyen-la-gi

Tình huống truyện là gì?

20/07/2021 Duong Le 0

Tình huống truyện là gì? I. Khái niệm. Tình huống truyện là cái hoàn cảnh riêng, cái tình thế xảy ra truyện, là khoảnh khắc được tạo nên bởi một sự kiện đặc biệt trong truyện khiến tại đó, cuộc [Đọc thêm…]

nghi-luan-quan-trong-nhat-cua-truyen-ngan-la-tao-ra-mot-tinh-huong-nao-day-tu-tinh-huong-ay-bat-noi-mot-ban-chat-tinh-cach-nhan-vat-hoac-boc-lo-mot-tam-trang

Nghị luận: Quan trọng nhất của truyện ngắn là tạo ra một tình huống nào đấy, từ tình huống ấy bật nổi một bản chất tính cách nhân vật hoặc bộc lộ một tâm trạng

05/01/2021 Duong Le 0

Bàn về truyện ngắn hiện đại, Nguyễn Đăng Mạnh cho rằng: “Quan trọng nhất của truyện ngắn là tạo ra một tình huống nào đấy, từ tình huống ấy bật nổi một bản chất tính cách nhân vật hoặc bộc [Đọc thêm…]