tinh-huong-truyen-la-gi

Tình huống truyện là gì?

20/07/2021 Thế Kỉ 2

Tình huống truyện là gì? I. Khái niệm tình huống truyện. Tình huống truyện là cái hoàn cảnh riêng, cái tình thế xảy ra truyện, là khoảnh khắc được tạo nên bởi một sự kiện đặc biệt trong truyện khiến [Đọc thêm…]