Văn bản: Ông Đồ (Vũ Đình Liên) (Ngữ văn 7, Cánh Diều)

ngu-van-7-tap-1-canh-dieu

Ông Đồ (Vũ Đình Liên) (Ngữ văn 7, Cánh Diều)

Câu 1 (trang 99 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Đoạn trích viết về vấn đề gì?

A. Kể chuyện của ông đồ

B. Miêu tả hình ảnh ông đồ

C. Phân tích bài thơ Ông đồ

D. Giới thiệu nhà thơ Vũ Đình Liên

Trả lời:

– Chọn đáp án: C. Phân tích bài thơ Ông đồ

Câu 2 (trang 99 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Vì sao văn bản Về bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên nêu trên là văn bản nghị luận văn học.

A. Vì văn bản tập trung miêu tả hình ảnh ông đồ

B. Vì tác giả đã phân tích cái hay của bài thơ Ông đồ

C. Vì tác giả đã kể lại câu chuyện về ông đồ viết chữ Nho

D. Vì văn bản đã giúp người đọc hiểu ông đồ là ai

Trả lời:

– Chọn đáp án: B. Vì tác giả đã phân tích cái hay của bài thơ Ông đồ

Câu 3 (trang 99 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Theo em, mục đích chính của người viết đoạn trích trên là gì?

A. Ca ngợi những người viết chữ Nho

B. Ca ngợi hình ảnh ông đồ viết chữ Nho

C. Nêu lên tình cảnh buồn thảm của ông đồ

D. Chỉ ra cái hay của bài thơ Ông đồ

Trả lời:

– Chọn đáp án: D. Chỉ ra cái hay của bài thơ Ông đồ

Câu 4 (trang 100 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Câu nào có bằng chứng được người viết dẫn ra từ bài thơ

A. Dòng thơ không phải là nỗi đau nức nở, nó chỉ như một tiếng thở dài cảm thương, nuối tiếc khôn nguôi

B. Về ngữ pháp, dòng thơ này rất lạ, nhưng không thấy cộm: “Những người muôn năm cũ”.

C. Văn tả thật ít lời mà cảnh hiện ra như vẽ, không chỉ bóng dáng ông đồ mà cả cái tiêu điều của xã hội qua mắt ông đồ .

D. Như vậy, cũng chỉ tám dòng, bốn mươi chữ đủ nói hết những bước chót của một thời tàn

Trả lời:

– Chọn đáp án: B. Về ngữ pháp, dòng thơ này rất lạ, nhưng không thấy cộm: “Những người muôn năm cũ”.

Câu 5 (trang 100 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Tác giả phân tích nghệ thuật dùng từ của nhà thơ ở câu nào?

A. Chữ “muôn năm cũ” ở dòng trên đội xuống chữ “bây giờ” của dòng dưới càng bâng khuâng, luyến nhớ

B. Như vậy, cũng chỉ tám dòng, bốn mươi chữ đủ nói hết những bước chót của một thời tàn

C. Về ngữ pháp, dòng thơ này rất lạ, nhưng không thấy cộm: “Những người muôn năm cũ”.

D. Dòng thơ không phải là nỗi đau nức nở, nó chỉ như một tiếng thở dài cảm thương, nuối tiếc khôn nguôi

Trả lời:

– Chọn đáp án: A. Chữ “muôn năm cũ” ở dòng trên đội xuống chữ “bây giờ” của dòng dưới càng bâng khuâng, luyến nhớ

Câu 6 (trang 100 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Câu nào nêu nhận xét về tài năng nghệ thuật của nhà thơ Vũ Đình Liên

A. Bóng dáng ông đâu phải bóng dáng của một người mà là bóng dáng của cả một thời đại.

B. Ông đồ đã kiên nhẫn “vẫn ngồi đấy”, nhưng năm nay không còn kiên nhẫn được nữa.

C. Tác giả đã có những chi tiết thật đắt: nơi ông đồ là bút mực, nơi trời đất là gió mưa, nơi xã hội là sự thờ ơ không ai hay.

D. Đến bây giờ chúng ta mới thấy luyến tiếc , nhưng quá muộn rồi

Trả lời:

– Chọn đáp án: C. Tác giả đã có những chi tiết thật đắt: nơi ông đồ là bút mực, nơi trời đất là gió mưa, nơi xã hội là sự thờ ơ không ai hay.

Câu 7 (trang 100 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Người viết thể hiện rõ cảm xúc của mình về hình ảnh ông đồ ở câu nào?

A. Hãy trở lại với dòng thơ đầu bài “Mỗi năm hoa đào nở”để thấy quy luật cũ không còn đúng nữa.

B. Đến bây giờ chúng ta mới thấy luyến tiếc, nhưng quá muộn rồi

C. Tác giả đã có những chi tiết thật đắt: nơi ông đồ là bút mực, nơi trời đất là gió mưa, nơi xã hội là sự thờ ơ không ai hay.

D. Về ngữ pháp, dòng thơ này rất lạ, nhưng không thấy cộm: “Những người muôn năm cũ”.

Trả lời:

– Chọn đáp án: B. Đến bây giờ chúng ta mới thấy luyến tiếc, nhưng quá muộn rồi

Câu 8 (trang 101 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Ý kiến khái quát của người viết về nội dung và nghệ thuật bài thơ Ông đồ được nêu ở câu nào

A. Bóng dáng ông đâu phải bóng dáng của một người mà là bóng dáng của cả một thời đại, bóng dáng kí ức của chính tâm hồn chúng ta.

B. Ông đồ đã kiên nhẫn “vẫn ngồi đấy”, nhưng năm nay không còn kiên nhẫn được nữa.

C. Về ngữ pháp, dòng thơ này rất lạ, nhưng không thấy cộm: “Những người muôn năm cũ”.

D. Như vậy, cũng chỉ tám dòng, bốn mươi chữ đủ nói hết những bước chót của một thời tàn

Trả lời:

– Chọn đáp án: D. Như vậy, cũng chỉ tám dòng, bốn mươi chữ đủ nói hết những bước chót của một thời tàn

Câu 9 (trang 42 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Câu nào sau đây có vị ngữ được mở rộng bằng cụm chủ – vị

A. Đến bây giờ chúng ta mới thấy luyến tiếc, nhưng quá muộn rồi

B. Bóng dáng ông đâu phải bóng dáng của một người mà là bóng dáng của cả một thời đại, bóng dáng kí ức của chính tâm hồn chúng ta.

C. Ông đồ đã cố bám lấy xã hội hiện đại, những người hiện đại chúng ta đã thấy sự cố sức của ông, đã thấy ông chới với…

D. Chữ “muôn năm cũ” ở dòng trên đội xuống chữ “bây giờ” của dòng dưới càng bâng khuâng, luyến nhớ

Trả lời:

– Chọn đáp án: D. Chữ “muôn năm cũ” ở dòng trên đội xuống chữ “bây giờ” của dòng dưới càng bâng khuâng, luyến nhớ

Câu 10 (trang 101 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Em thích nhất đoạn nào trong văn bản Về bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên (Vũ Quần Phương)? Vì sao?

Trả lời:

– Trong văn bản Về bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên (Vũ Quần Phương) em thích nhất đoạn mở đầu. Vì ở đoạn đầu đã gợi ra không gian tàn tạ, hết thời, buồn bã và ảm đạm.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.