• bien-phap-diep-tu-diep-ngu

  Biện pháp điệp từ, điệp ngữ

  Biện pháp điệp từ, điệp ngữ I. Điệp từ, điệp ngữ là gì? Biện pháp điệp từ, điệp ngữ là biện pháp tu từ nhắc đi nhắc lại nhiều lần một từ, cụm từ có dụng ý làm tăng cường [Đọc thêm…]

 • bien-phap-noi-giam-noi-tranh

  Biện pháp nói giảm, nói tránh

  Biện pháp nói giảm, nói tránh I. Nói giảm, nói tránh là gì? – Nói giảm nói tránh, là biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển. II. Tác dụng của nói giảm, nói tránh. – [Đọc thêm…]

 • bien-phap-noi-qua

  Biện pháp nói quá

  Biện pháp nói quá I. Nói quá là gì? Nói quá là biện pháp tu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức [Đọc thêm…]

 • bien-phap-hoan-du

  Biện pháp hoán dụ

  Biện pháp hoán dụ I. Khái niệm: Hoán dụ là biện pháp tu từ gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm này bằng tên của một sự vật, hiện tượng khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm [Đọc thêm…]

Bài mới: