doi-song-cua-chung-ta-se-bi-ton-hai-rat-lon-neu-moi-nguoi-khong-co-y-thuc-bao-ve-moi-truong-bang-nhung-hieu-biet-cua-minh-hay-lam-sang-to-nhan-dinh-tren

Nghị luận: Đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn nếu mỗi người không có ý thức bảo vệ môi trường. Bằng những hiểu biết của mình, hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

14/03/2022 Thế Kỉ 0

Đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn nếu mỗi người không có ý thức bảo vệ môi trường. Bằng những hiểu biết của mình, hãy làm sáng tỏ nhận định trên. Mở bài: Vấn đề môi [Đọc thêm…]

nghi-luan-trai-dat-la-ngoi-nha-chung-cua-chung-ta

Nghị luận: Trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta. Từ thông điệp này hãy suy nghĩ về vấn đề môi trường và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay

25/03/2021 Thế Kỉ 1

Nghị luận: “Trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta”. Từ thông điệp này hãy suy nghĩ về vấn đề môi trường và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay. [Đọc thêm…]