vo-chong-a-phu-va-chiec-thuyen-ngoai-xa-chi-tiet-tieu-bieu-trong-mot-truyen-ngan-co-vai-tro-quan-trong-nhu-nha

Qua những chi tiết nghệ thuật trong Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) và “Chiếc thuyền ngoài xa” (Nguyễn Minh Châu), hãy làm rõ nhận định: “Chi tiết tiêu biểu trong một truyện ngắn có vai trò quan trọng như nhãn tự trong một bài thơ tứ tuyệt” (Nguyễn Đăng Mạnh)

21/08/2021 Duong Le 0

“Ở truyện ngắn, mỗi chi tiết đều có vị trí quan trọng như mỗi chữ trong bài thơ tứ tuyệt. Trong đó có những chi tiết đóng vai trò đặc biệt như những nhãn tự trong thơ vậy” (Nguyễn Đăng [Đọc thêm…]

phan-tich-nhan-vat-mi-de-lam-ro-y-kien-dieu-ki-dieu-la-dau-trong-cung-cuc-den-the-nao-moi-the-luc-cua-toi-ac-cung-khong-giet-duoc-suc-song-con-nguoi-lay-lat-doi-kho-nhuc-nha-mi-van-song-am-tham

Phân tích nhân vật Mị để làm rõ ý kiến: Điều kì diệu là dẫu trong cùng cực đến thế nào mọi thế lực của tội ác cũng không giết được sức sống con người. Lay lắt, đói khổ, nhục nhã, Mị vẫn sống, âm thầm, tiềm tàng mãnh liệt.

06/05/2021 Duong Le 0

Phân tích nhân vật Mị để làm rõ ý kiến: “Điều kì diệu là dẫu trong cùng cực đến thế nào mọi thế lực của tội ác cũng không giết được sức sống con người. Lay lắt, đói khổ, nhục [Đọc thêm…]