qua-nguoi-lai-do-song-da-cua-nguyen-tuan-hay-lam-ro-y-kien-phong-cach-van-hoc-bieu-hien-truoc-het-o-cach-nhin-cach-cam

Qua “Người lái đò sông Đà”, hãy làm sáng tỏ ý kiến: “Phong cách văn học biểu hiện trước hết ở cách nhìn, cách cảm thụ có tính chất khám phá ở giọng điệu riêng biệt của tác giả”.

22/02/2022 Dương Lê 0

Có ý kiến cho rằng: “Phong cách văn học biểu hiện trước hết ở cách nhìn, cách cảm thụ có tính chất khám phá ở giọng điệu riêng biệt của tác giả”. Bằng việc phân tích tùy bút “Người lái [Đọc thêm…]