an-du-la-gi

Biện pháp ẩn dụ là gì?

04/10/2020 Duong Le 0

Biện pháp ẩn dụ 1. Ẩn dụ là gì? Ẩn dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho [Đọc thêm…]