thien-chuc-cua-nha-van-la-gi

Thiên chức của nhà văn là gì?

03/02/2019 theki.vn 0

Thiên chức của nhà văn là gì? Thiên chức nhà văn khi rọi vào anh ấy cái ánh sáng mà mắt thường (mắt của xác thịt) không nhìn thấy. Và cái thiên chức ấy cứ thế ở nguyên đấy trong thế giới nội tâm