thien-chuc-cua-nha-van-la-suot-doi-di-tim-hat-ngoc-an-giau-trong-be-sau-tam-hon-con-nguoi-nguyen-minh-chau-qua-hinh-tuong-nguoi-dan-ba-trong-chiec-thuyen-ngoai-xa-hay-lam-sang-to

Thiên chức của nhà văn là suốt đời đi tìm hạt ngọc ẩn giấu trong bề sâu tâm hồn con người (Nguyễn Minh Châu). Qua hình tượng người đàn bà trong Chiếc thuyền ngoài xa, hãy làm sáng tỏ ý kiến.

24/02/2023 Thế Kỉ 0

Thiên chức của nhà văn là suốt đời đi tìm hạt ngọc ẩn giấu trong bề sâu tâm hồn con người (Nguyễn Minh Châu). Qua hình tượng người đàn bà trong Chiếc thuyền ngoài xa, hãy làm sáng tỏ ý [Đọc thêm…]

thien-chuc-cua-nha-van-la-gi

Thiên chức của nhà văn là gì?

03/02/2019 Thế Kỉ 0

Thiên chức của nhà văn là gì? Thiên chức nhà văn khi rọi vào anh ấy cái ánh sáng mà mắt thường (mắt của xác thịt) không nhìn thấy. Và cái thiên chức ấy cứ thế ở nguyên đấy trong thế giới nội tâm