nghia-cua-tu-la-gi

Nghĩa của từ là gì?

06/10/2020 Thế Kỉ 0

Nghĩa của từ là gì? I. Khái niệm: Nghĩa của từ là nội dung (sự vật, tính chất, hoạt động, quan hệ,…) mà từ biểu thị. II. Cách giải thích nghĩa của từ. Có thể giải thích nghĩa của từ [Đọc thêm…]

cum-tinh-tu-la-gi

Cụm tính từ là gì?

06/10/2020 Thế Kỉ 1

Cụm tính từ là gì? * Trong cụm tính từ: + Các phụ ngữ ở phần trước có thể biểu thị quan hệ thời gian; sự tiếp diễn tương tự, mức độ của đặc điểm, tính chất; sự khẳng định [Đọc thêm…]

tinh-tu-la-gi

Tính từ là gì?

06/10/2020 Thế Kỉ 0

Tính từ là gì? I. Khái niệm. – Tính từ là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hành động, trạng thái. – Tính từ có thể kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng, vẫn,… [Đọc thêm…]

dong-tu-la-gi

Động từ là gì

06/10/2020 Thế Kỉ 0

Động từ là gì I. Khái niệm. – Động từ là những từ chỉ hành động, trạng thái của sự vật. – Động từ thường kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng,… để tạo [Đọc thêm…]

danh-tu-la-gi

Danh từ là gì?

06/10/2020 Thế Kỉ 0

Danh từ là gì? I. Khái niệm: – Danh từ là những từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm,… – Danh từ có thể kết hợp với từ chỉ số lượng ở phía trước, các từ này, ấy, đó,… [Đọc thêm…]

cum-dong-tu-la-gi

Cụm động từ là gì?

05/10/2020 Thế Kỉ 0

Cụm động từ là gì? * Ghi nhớ: I. Khái niệm: – Cụm động từ là loại tổ hợp từ do động từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. Nhiều động từ phải có các từ [Đọc thêm…]

cum-danh-tu-la-gi

Cụm danh từ là gì?

05/10/2020 Thế Kỉ 0

Cụm danh từ là gì? * Ghi nhớ: I. Khái niệm: – Cụm danh từ là loại tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. – Cụm danh từ có ý nghĩa [Đọc thêm…]

chi-tu-la-gi

Chỉ từ là gì?

05/10/2020 Thế Kỉ 0

Chỉ từ là gì? Khái niệm: – Chỉ từ là những từ dùng để trỏ vào sự vật, nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian hoặc thời gian. – Chỉ từ thường làm phụ ngữ trong [Đọc thêm…]