suy-nghi-ve-ung-xu-lich-su-trong-doi-song-ngay-nay

Nghị luận: Ứng xử lịch sự

11/09/2018 Duong Le 0

Suy nghĩ về ứng xử lịch sự của con người trong đời sống ngày nay. Hãy luôn ứng xử lịch sự với tất cả mọi người, thậm chí kể cả trước người thô lỗ với chúng ta. Không phải bởi vì họ tử tế, mà bởi vì bạn là người tử tế.