Bài thơ: Giận!

GIẬN!

– Dương Lê –

Giận trời vội đổ cơn mưa
Giận con tu hú gọi mùa thu sang
Giận người sao nỡ phụ phàng
Bỏ tôi đi mất, tôi làm sao đây ?

Bài viết cùng chủ đề:

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.