Soạn bài: Luyện tập vận dụng các thao tác lập luận – Ngữ văn 11

luyen-tap-van-dung-cac-thao-tac-lap-luan-2

Luyện tập vận dụng các thao tác lập luận

1. Đọc đoạn trích trả lời câu hỏi:

Câu a:

– Đoạn trích viết về ảnh hưởng của một số nhà thơ mới lãng mạn như: Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên với các nhà thơ Pháp Bô-đơ-le, Đơ Nô-ai, Gi-đơ, Véc-len. Nhà văn Mĩ như: Ét-ga Pô.

– Quan điểm của tác giả là ảnh hưởng trong giao lưu là ngẫu nhiên. Song thơ Pháp không làm ảnh hưởng tới thơ Việt, không làm mất bản sắc thơ Việt. Các nhà thơ Việt vẫn có phong cách riêng.

Câu b:

– Thao tác so sánh và phân tích. Cuối đoạn tác giả sử dụng thao tác bác bỏ và bình luận.

Câu c:

– Việc áp dụng nhiều thao tác chưa hẳn là tốt. Áp dụng kết hợp nhiều thao tác phải phù hợp mới có hiệu quả.

– Xuất phát từ vấn đề đặt ra mà chọn các thao tác. Dựa vào cách lập luận, giải quyết vấn đề đó có trọn vẹn không. Cách dùng từ, diễn đạt có hấp dẫn không.

2. Xây dựng đề cương, vận dụng các thao tác lập luận.

– Vấn đề đặt ra: Bàn về một trong những phẩm chất mà người thanh niên cần có ngày nay.

Bước 1: Chọn vấn đề cần nghị luận:

Thanh niên ta ngày nay cần có ý chí vươn lên trong học tập và công tác.

Bước 2: Lập dàn ý.

* Đặt vấn đề:

+ Giới thiệu được vấn đề cần nghị luận: Thanh niên ta ngày nay cần có ý chí vươn lên trong học tập và công tác.

* Giải quyết vấn đề:

– Khẳng định rèn luyện ý chí vươn lên trong học tập và công tác là yêu cầu đúng đắn phù hợp với quy luật phát triển của con người ở thời đại mới.

– Tại sao phải rèn luyện ý chí vươn lên trong học tập và công tác cho thanh niên ngày nay?

+Thanh niên ngày nay là lớp người sinh ra trong thời bình nên không biết chiến tranh gian khổ.
+ Một vài năm gần đây, việc giáo dục lí tưởng cho học sinh bị coi nhẹ.
+ Bị một số tiêu cực của xã hội tác động, vì vậy cần phải đặt ra vấn đề giáo dục cho thanh niên.

– Phê phán và bác bỏ những việc làm sai trái của một số thanh niên hiện nay.

– Làm thế nào để rèn luyện tốt ý chí vươn lên trong học tập và công tác (…)

* Kết thúc vấn đề:

– Ý nghĩa của vấn đề đặt ra

– Bản thân phải có nhận thức và hành động gì

Bước 3: Xác định áp dụng thao tác lập luận nào?

– Nên áp dụng thao tác:

+ Bình luận
+ Giải thích
+ Phản bác
+ Chứng minh

– Tại sao phải rèn luyện ý chí vươn lên trong học tập và công tác cho thanh niên ngày nay.

+ Thanh niên ngày nay là lớp người sinh ra trong thời bình chưa biết đến chiến tranh gian khổ.
+ Một vài năm gần đây vấn đề giáo dục lí tưởng cho thanh niên bị coi nhẹ.
+ Bị một số tiêu cực của xã hội tác động vì vậy cần phải đặt ra vấn đề giáo dục cho thanh niên

Bước 4: Viết 1 đoạn văn trình bày trước lớp.

– Viết đoạn văn trình bày trước lớp

– Nhận xét trên các mặt: nội dung trình bày, hình thức trình bày, tư thế thái độ trình bày.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.