Phân phối chương trình (Kế hoạch dạy học) Ngữ văn 7 (Bộ sách Kết nối tri thức).

phan-phoi-chuong-trinh-ppct-ngu-van-7-bo-sach-ket-noi-tri-thuc

Phân phối chương trình (Kế hoạch dạy học) Ngữ văn 7 (Bộ sách Kết nối tri thức).

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC NGỮ VĂN LỚP 7
(Năm học 2022-2023)

1. Kế hoạch dạy học.

2. Phân phối chương trình.

HỌC KÌ 1.

STTBài học

(1)

Số tiết

(2)

Số thứ tự tiếtThời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

Nội dung điều chỉnh
 

 

 

 

 

1

Bài 1.

BẦU TRỜI TUỔI THƠ.

(13 Tiết)

– Văn bản 1: Bầy chim chìa vôi.21,2Tuần 1
– Thực hành tiếng Việt.23,4Tuần 1
– Văn bản 2: Đi lấy mật.25,6Tuần 2
– Thực hành tiếng Việt.17Tuần 2
– Văn bản 3: Ngàn sao làm việc.28,9Tuần 2,3
– Viết: tóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài.310,11,

12

Tuần 3
– Nói và nghe.

 

113Tuần 4
 

 

 

 

 

2

Bài 2.

KHÚC NHẠC TÂM HỒN.

 (12 Tiết)

– Văn bản 1: Đồng dao mùa xuân.214,15Tuần 4
– Thực hành tiếng Việt.216,17Tuần 4,5
– Văn bản 2: Gặp lá cơm nếp.218,19Tuần 5
– Văn bản 3: Trở gió.120Tuần 5
Thực hành tiếng Việt.121Tuần 6
– Viết:

+ Tập làm một bài thơ, bốn chữ hoặc năm chữ.

+ Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc bài thơ 4 chữ hoặc 5 chữ.

322,23,

24

Tuần 6
– Nói và nghe.125Tuần 7
 

 

 

 

 

3

Bài 3.

CỘI NGUỒN YÊU THƯƠNG

(13 Tiết)

– Văn bản 1: Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ.226,27Tuần 7
– Thực hành tiếng Việt.228,29 Tuần 7
– Kiểm tra giữa học kì I.
– Văn bản 2: người thầy đầu tiên.230,31
Thực hành tiếng Việt.232,33
– Văn bản 3: Quê hương.134
– Viết: viết bài văn phân tích đặc điểm của nhân vật trong tác phẩm văn học.335,36,

37

– Nói và nghe.

 

 

 

138
 

 

 

 

4

Bài 4.

GIAI ĐIỆU ĐẤT NƯỚC.

(12 Tiết)

– Văn bản 1: Mùa xuân nho nhỏ.2
– Thực hành tiếng Việt.2
– Văn bản 2: Gò me.2
– Thực hành Tiếng Việt.1
– Văn bản 3: Bài thơ Đường núi của Nguyễn Đình Thi.1
– Viết: viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc.3
– Nói và nghe.1
 

 

 

 

5

Bài 5.

MÀU SẮC TRĂM MIỀN.

(12 Tiết)

– Văn bản 1: Tháng Giêng mơ về trăng non rét ngọt.2
– Thực hành tiếng Việt.2
– Văn bản 2: Chuyện cơm hến.2
– Thực hành tiếng Việt1
– Văn bản 3: Hội Lồng tồng.2
– Viết: văn bản tường trình.2
– Nói và nghe.1

HỌC KÌ II.

STTBài học

(1)

Số tiết

(2)

Số thứ tự tiếtThời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

Nội dung điều chỉnh
 

 

 

 

 

6

Bài 6.

BÀI HỌC CUỘC SỐNG

(13 Tiết)

– Văn bản 1: Đẽo cày giữa đường.

– Văn bản 2: Ếch ngòi đấy giếng.

– Văn bản 3: Con mối và con kiến.

3
– Thực hành tiếng Việt.1
– Thực hành Tiếng Việt2
– Văn bản 3: Con hổ có nghĩa.1
– Viết: bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống3
– Nói và nghe1
 

 

 

 

7

Bài 7.

THẾ GIỚI VIỄN TƯỞNG

(13 Tiết)

– Văn bản 1: Cuộc chạm trán trên đại dương.3
– Thực hành tiếng Việt.2
– Văn bản 2: Đường vào trung tâm vũ trụ.2
– Thực hành tiếng Việt.1
– Dấu ấn Hồ Khanh.1
– Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan tới nhân vật lịch sử.3
– Nói và nghe.

 

 

 

1
 

 

 

8

Bài 8.

TRẢI NGHIỆM ĐỂ TRƯỞNG THÀNH

(13 Tiết)

– Văn bản 1: Bản đồ dẫn đường.2
– Thực hành Tiếng Việt.2
– Văn bản 2: hãy cầm lấy và đọc.2
– Thực hành tiếng Việt.2
– Văn bản 3: Nói với con.1
– Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.3
– Nói và nghe1
 

 

 

 

 

9

Bài 9.

HÒA ĐIỆU VỚI THIÊN NHIÊN

(13 Tiết)

– Văn bản 1: Thủy tiên tháng một.2
– Thực hành Tiếng Việt.2
– Văn bản 2: Lễ rửa làng của người Lô Lô.2
– Văn bản 3: Bản tin về hoa anh đào.2
– Thực hành Tiếng Việt.1
– Viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động.3
– Nói và nghe.1
 

10

Bài 10.

TRANG SÁCH VÀ CUỘC SỐNG

(6 Tiết)

– Đọc.3
– Viết.2
– Nói và nghe.1

3. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………………………..

 

… …..ngày ….   tháng… …năm…….

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………………………

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.