suy-nghi-ve-vai-tro-cua-y-thuc-tu-giac-trong-hoc-tap-11794-2

Suy nghĩ về vai trò của ý thức tự giác trong học tập

11/09/2018 theki.vn 2

Tự giác trong học tập thể hiện tính tự lập, một phẩm chất cần có ở con người. Ai biết tự lập làm việc sẽ được mọi người yêu mến, kính trọng và sẵn sàng giúp đỡ. Ai lười biếng, ỷ lại, dựa dẫm vào người khác sẽ bị mọi người khinh thường, chỉ trích.