nghi-luan-vai-tro-cua-viec-ren-kuyen-y-chi-trong-hoc-tap-12341-2

Nghị luận: Ý thức tự giác trong học tập

11/09/2018 Duong Le 8

Ý thức tự giác trong học tập là động lực của mọi thành công. Học sinh có ý thức tự giác sẽ luôn không ngừng tiến bộ. Việc học cũng giống như con thuyền đi trên nước, không tiến lên tất sẽ lùi lại.