nguong-cua-dai-hoc-doi-voi-nhieu-ban-la-niem-mo-uoc-niem-khao-khat-hay-cung-co-the-la-co-hoi-dau-doi-la-buoc-ngoat-cua-ca-doi-nguoi

Suy nghĩ về ý nghĩa câu nói: “Ngưỡng cửa đại học đối với nhiều bạn là niềm mơ ước, niềm khao khát hay cũng có thể là cơ hội đầu đời, là bước ngoặt của cả đời người’’.

11/04/2022 Dương Lê 0

Suy nghĩ về ý nghĩa câu nói: “Ngưỡng cửa đại học đối với nhiều bạn là niềm mơ ước, niềm khao khát hay cũng có thể là cơ hội đầu đời, là bước ngoặt của cả đời người’’. Hướng dẫn [Đọc thêm…]