Tặng Sư đoàn 316 – Thơ văn Hồ Chí Minh

tang-su-doan-316-tho-van-ho-chi-minh

Tặng Sư đoàn 316 – Thơ văn Hồ Chí Minh

Ðá rắn, quyết tâm ta rắn hơn đá.
Núi cao, chí khí ta còn cao hơn.
Khó khăn ta quyết vượt cho kỳ được,
Gian khổ không làm ta sờn
Ðảng phái ta trên mặt trận sản xuất,
Nhiệm vụ ấy ta quyết làm cho tròn.
Ðội ơn đào tạo người, quân đội,
Quyết chí đền bồi nghĩa nước non.

Ghi chú: Ngày 10-3-1958, Bác Hồ thăm Sư đoàn 316. Trước khi ra về, Bác ứng khẩu tặng Sư đoàn bài thơ này.

Nguồn:

1. Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005
2. Hồ Chí Minh với các lực lượng vũ trang, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1975

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.