Cụm tính từ là gì?

cum-tinh-tu-la-gi

Cụm tính từ là gì?

I. Cụm tính từ là gì?

Cụm tính từ là tổ hợp từ do tính từ làm trung tâm và một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.

– Cụm tính từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và có cấu tạo phức tạp hơn tính từ, nhưng hoạt động giống như tính từ.

II. Cấu tạo của cụm tính từ.

– Trong cụm tính từ:

+ Các phụ ngữ ở phần trước có thể biểu thị quan hệ thời gian; sự tiếp diễn tương tự, mức độ của đặc điểm, tính chất; sự khẳng định hay phủ định;…

  • Mức độ: rất, hơi, quá …
  • Sự khẳng định hoặc phủ định: có, không, không hăn, chưa,…
  • Sự tiếp diễn tương tự: vẫn, còn, cứ, đều…

+ Các phụ ngữ ở phần sau có thể biểu thị vị trí; sự so sánh; mức độ, phạm vi hay nguyên nhân của đặc điểm, tính chất;…

  • Mức độ của tính chất: đẹp quá, ngon lăm…
  • Phạm vi, phương diện: xấu người, đẹp nết…
  • Nội dung của tính chất: bình tĩnh suy nghĩ, chăm chỉ học tập…
  • So sánh: cao bằng anh, khỏe như anh,…

* Mô hình cấu tạo đầy đủ của cụm tính từ gồm 3 phần:

Cấu tạoPhần trướcPhần trung tâmPhần sau
Ví dụkhông được bao lâu 
  nhanhquá
 cũngquen thuộcmình cả
 cònminh mẫnlắm

III. Chức năng của cụm tính từ .

– Cụm động từ có thể làm thành phần cấu: chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ.

Ví dụ:

+ Bà cụ/con minh mẫn lắm.

→ Cụm tính từ làm vị ngữ.

– Cụm tính từ có thể làm thành phân cụm từ: Cụm tính từ là thành phần cố. nên cụm C-V để mở rộng câu.

Xem thêm:

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.