Cụm tính từ là gì?

cum-tinh-tu-la-gi

Cụm tính từ là gì?

* Trong cụm tính từ:

+ Các phụ ngữ ở phần trước có thể biểu thị quan hệ thời gian; sự tiếp diễn tương tự, mức độ của đặc điểm, tính chất; sự khẳng định hay phủ định;…
+ Các phụ ngữ ở phần sau có thể biểu thị vị trí; sự so sánh; mức độ, phạm vi hay nguyên nhân của đặc điểm, tính chất;…

* Mô hình cụm tính từ

Phụ trước Trung tâm Phụ sau
Vốn đã rất Yên tĩnh
sáng vằng vằng ở trên không
Nhỏ lại

* Những từ ngữ có thể làm phụ ngữ ở phần trước cụm tính từ: rất, vô cùng, vốn…

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.