Đọc hiểu theo chủ để: Thiên nhiên yên bình (Ngữ liệu Chiều xuân, Anh Thơ)

Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới

“Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng
Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi
Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng
Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời”

(Anh Thơ, Chiều xuân)

Câu 1. Đoạn thơ trên chủ yếu được viết theo phương thức biểu đạt nào?  (1,0 điểm)

Câu 2. Bức tranh chiều xuân hiện lên trong đoạn thơ có đặc điểm gì? (1,0 điểm)

Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thứ hai và thứ ba của đoạn thơ? (2,0 điểm)

Câu 4. Em thấy được những điều gì trong tâm hồn tác giả qua đoạn thơ trên?  (2,0 điểm)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.