Đọc hiểu theo chủ đề: Tình yêu đất nước (Ngữ liệu Truyện cổ nước mình, Lâm Thị Mĩ Dạ)

ĐỌC HIỂU 6,0 điểm:

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu:

“Tôi yêu truyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa
Thương người rồi mới thương ta
Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm
Ở hiền thì lại gặp hiền
Người ngay thì được phật, tiên độ trì.
Mang theo truyện cổ tôi đi
Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa
Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa
Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi.”

(Lâm Thị Mỹ Dạ, Trích Truyện cổ nước mình)

Câu 1. (1,0 điểm) Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên.

Câu 2. (1,0 điểm) Hai câu thơ sau  sử dụng những biện pháp tu từ nào?

“Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa
Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi.”

Câu 3. (2,0 điểm) Em hiểu như thế nào về nghĩa của các từ: “nghe”, “tiếng xưa” trong câu thơ: Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa.

Câu 4. (2,0 điểm) Em hãy trình bày nội dung chính của đoạn thơ.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.