Luyện tập viết hợp đồng – SGK Ngữ văn 9, tập 2

luyen-tap-viet-hop-dong-sgk-ngu-van-9-tap-2

Luyện tập viết hợp đồng

I – ÔN TẬP LÍ THUYẾT

1. Mục đích và tác dụng của hợp đồng là gì?

2. Trong các loại văn bản sau đây, văn bản nào có tính chất pháp lí?

– Tường trình;
– Biên bản;
– Báo cáo;
– Hợp đồng.

3. Một bản hợp đồng bao gồm có những mục nào? Phần nội dung chính của hợp đồng được trình bày dưới hình thức nào?

4. Những yêu cầu về hành văn, số liệu của hợp đồng?

II – LUYỆN TẬP

1. Chọn cách diễn đạt nào trong hai cách sau? Tại sao?

a) – Hợp đồng có giá trị từ ngày… tháng… năm… đến hết ngày… tháng… năm… (1)
– Hợp đồng có giá trị một năm. (2)

b) Bên B phải thanh toán cho bên A bằng ngoại tệ. (1)
– Bên B phải thanh toán cho bên A bằng đô la Mĩ. (2)

c) – Bên A có thể sẽ không nhận nếu bên B đưa loại hàng không đúng phẩm chất, không đúng quy cách như đã thoả thuận. (1)
– Bên A sẽ không nhận nếu bên B đưa loại hàng không đúng phẩm chất, không đúng quy cách như đã thoả thuận. (2)

d) – Bên A có trách nhiệm bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng loại hàng. (1)
– Bên A có trách nhiệm bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng loại hàng như đã thoả thuận với bên B. (2)

2. Lập hợp đồng cho thuê xe đạp dựa trên những thông tin sau đây:

Người có xe cho thuê: Nguyễn Văn A, tại số nhà X, phố… phường… thành phố Huế.
Người cần thuê xe: Lê Văn C, ở tại khách sạn Y, mang giấy chứng minh nhân dân số:… do Công an Thành phố… cấp ngày… tháng… năm…
Đối tượng: Chiếc xe đạo mi-ni Nhật, màu tím, trị giá 1.000.000đ.
Thời gian thuê: 3 ngày đêm.
Giá cả: 10.000đ/ ngày đêm.
Nếu xe bị mất hoặc hư hại thì người thuê xe phải bồi thường.

3. Gia đình em cần thuê lao động để mở rộng sản xuất. Em hãy soạn thảo hợp đồng đó.

4. Hãy viết một trong các hợp đồng sau: sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt.


* Soạn bài:

I. Ôn tập lý thuyết

Câu 1: Mục đích của hợp đồng là ghi lại những nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết.

Câu 2: Văn bản hợp đồng là kiểu văn bản có tính chất pháp lí.

Câu 3: Một bản hợp đồng gồm có những mục nào? Phần nội dung chính của hợp đồng được trình bày ra sao?

– Phần mở đầu:

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ
+ Tên hợp đồng
+ Thời gian, địa điểm
+ Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng.

– Phần nội dung: Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất giữa các bên.

– Phần kết thúc: Ghi chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết trong hợp đồng và xác nhận dâu của cơ quan (nếu có).

Câu 4: Lời văn của hợp đồng phải ngắn gọn, sáng rõ, chặt chẽ; số liệu phải đảm bảo chân thực, chính xác, thống nhất.

II. Luyện tập

Câu 1: (a) – (1); (b) – (2); (c) – (2); (d) – (2).

Câu 2: Lập hợp đồng cho thuê xe đạp:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE ĐẠP

(Tên địa phương), ngày …. tháng …. năm ….

Tại ……….
Chúng tôi gồm:

Bên A: Họ Tên, tại số nhà …., phố ….., phường ….., thành phố …..
Bên B: Họ Tên, ở tại khách sạn …., mang giấy chứng minh nhân dân số ……….. do Công an thành phố ……… cấp ngày ……. tháng ……. năm ……

Hai bên thoả thuận ký kết hợp đồng thuê xe đạp với các nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: …….
Điều 2: …….
…..

Câu 3: Gia đình em cần thuê lao động để mở rộng sản xuất. Khi soạn thảo hợp đồng cần phải:

– Xác định được vai trò của các bên giao dịch;

– Soạn thảo các điều khoản thể hiện được trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của bên cho thuê lao động (bên A) và bên thuê lao động (bên B);

– Hợp đồng phải có nội dung chặt chẽ, số liệu cụ thể, chính xác.

Câu 4: Dựa vào hướng dẫn về các mục của văn bản hợp đồng, em tự soạn một trong các hợp đồng: sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.