Nghị luận: Tại sao tuổi trẻ phải chuẩn bị hành trang tri thức trước khi hội nhập kinh tế thế giới?

nghi-luan-chuan-bi-hanh-trang-tri-thuc-de-hoi-nhap-kinh-te-the-gioi

Tại sao tuổi trẻ phải chuẩn bị hành trang tri thức trước khi hội nhập kinh tế thế giới?

  • Mở bài:

Xu hướng quốc tế hóa, toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, đặt ra yêu cầu bức thiết buộc các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam không ngừng thay đổi để thích ứng với tình hình mới. Để bước vào sân chơi toàn cầu với những cơ hội và thách thức lớn đòi hỏi giới trẻ phải nỗ lực chuẩn bị hành trang tri thức vững mạnh, sẵn sàng thích nghi và hội nhập kinh tế thế giới.

  • Thân bài:

Hội nhập kinh tế thế giới là gì?

Là quá trình các nước trong khu vực hay trên thế giới gắn kết nền kinh tế lại với nhau trên lĩnh vực thị trường và thể chế nhằm tạo ra những lợi ích do việc giao thương giữa các nước mang lại, có vai trò thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Hành trang tri thức là gì?

Là vốn kiến thức, kinh nghiệm và kĩ năng đã tiếp thu và rèn luyện ở trường học và từ trong cuộc sống thực tiễn cuộc sống. Hành trang tri thức có thể hiểu là toàn bộ năng lực của con người bao gồm: kiến thức, kĩ năng làm việc, kinh nghiệm thực tiễn, năng lực sáng tạo, năng lực ngoại ngữ và giao tiếp bằng ngoại ngữ, vốn sống, nền văn hóa,…

Tại sao tuổi trẻ phải chuẩn bị hành trang tri thức trước khi hội nhập kinh tế thế giới

Trước xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường và sức mạnh của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ 4 diễn ra trên toàn thế giới khiến cho các nước không thể tồn tại độc lập mà phải hợp tác tương trợ lẫn nhau vừa để tận dụng các lợi thế vừa để chống lại những rủi ro và hậu quả do xu hướng hôi nhập kinh tế gây ra.

Hội nhập quốc tế là một quá trình tất yếu do bản chất của lao động xã hội và quan hệ của con người. Các cá nhân hay đất nước muốn tồn tại phải có mối quan hệ và liên kết với nhau tạo thành cộng đồng. Nhiều cộng đồng liên kết với nhau tạo thành xã hội và các quốc gia dân tộc.

Các quốc gia lại liên kết với nhau tạo thành thực thể quốc tế lớn và hình thành hệ thống thế giới. Xu hướng vừa hợp tác vừa cạnh tranh có ý nghĩa sống còn đối với từng quốc gia nếu không biết tận dụng cơ hội. Học tập và làm việc trong môi trường quốc tế là xu hướng tất yếu sắp sửa sẽ diễn ra.

Về mặt xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra những thay đổi lớn về thói quen lao động và lối sống của con người ở tất cả các quốc gia. Con người buộc phải thay đổi và thích ứng với môi trường lao động chuyên nghiệp và nền văn hóa đa bản sắc. Một vấn đề khó khăn nhất đối với tuổi trẻ Việt Nam khi đất nước tiến hành đội nhập đó là sự cạnh tranh việc làm với lực lượng lao động chất lượng từ các nước.

Trong xu thế đó, mỗi con người cần phải năng động hơn, có năng lực làm việc tốt, đáp ứng được yêu cầu thực tế, biết tính toán, nhạy bén, nhìn thấy cơ hội và nhanh chóng nắm bắt cơ hội.

Toàn cầu hóa không những tác động về mặt kinh tế xã hội mà còn mang một ý nghĩa văn hóa, tinh thần sâu sắc. Mọi giá trị nguyên bản đều có thể bị lung lay trước cơn bão tố của thời đại. Con người buộc phải tự chấp nhận mình trong một thế giới đa chiều, tự giải quyết các mâu thuẫn để tồn tại và phát triển.

Trước làn sóng xâm nhập dữ dội của các nền văn hóa thế giới, giới trẻ Việt Nam cần phải tỉnh táo, nâng cao bản lĩnh tiếp cận tiếp nhận nó một cách vững vàng và biến đổi nó phù hợp với bản sắc văn hóa, phát triển trong mối quan hệ hài hòa tương ứng để giữ gìn bản sắc dân tộc.

Chuẩn bị hành trang tri thức để hội nhập là chuẩn bị những gì?

Trước hết là nâng cao năng lực học tập và sáng tạo. Mỗi học sinh, sinh viên hãy là một con người năng động, sáng tạo, ra sức nỗ lực học tập, tự nâng cao năng lực và kiện toàn các kĩ năng, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt công việc được giao.

Tiếp nhận và học hỏi nền tri thức từ các nước. Tăng cường và hiểu biết quốc tế, tạo nền tảng vững chắc, sẵn sàng cho cuộc hội nhập.

Nâng cao năng lực ngoại ngữ, khả năng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chuyên môn cao, áp lực công việc nặng nề. Hình thành lối sống cởi mở, thân thiện và rộng mở.

  • Kết bài:

Để bước vào kĩ nguyên mới một cách tự tin, tuổi trẻ cần phải chuẩn bị hành trang tri thức trước khi hội nhập kinh tế thế giới. Có làm được như vậy chúng ta mới tin tưởng rằng tuổi trẻ Việt Nam đủ sức và sẵn sàng hội nhập kinh tế thế giới, đón đầu các cơ hội, mạnh mẽ vượt qua thử thách, làm việc thành công và mang lại nguồn lợi lớn lao cho tổ quốc, góp phần phát triển nền kinh tế nước nhà.


Bài tham khảo:

Từ khi nước ta chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (năm 2007) đến nay, tiến trình chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta ngày càng sâu rộng hơn, đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, để tiến tới hợp tác toàn diện, hội nhập toàn diện với nèn kinh tế thế giới, nước ta cần phải nỗ lực hơn nữa. Trong đó, một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó là chuẩn bị hành trang tri thức cho thế hệ tuổi trẻ của đất nước.

Hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội, làm tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia; thúc đẩy hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, tranh thủ được khối lượng lớn vốn đầu tư, công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản lý và các nguồn lực quan trọng khác; tạo thêm nhiều việc làm; nâng cao dân trí và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Bước ra thế giới, nếu không có đủ tri thức để làm việc, quản lí, lãnh đạo sẽ khó thành công trong vấn đề hợp tác và trao đổi quốc tế.

Hội nhập kinh tế quốc tế đã đóng góp quan trọng vào việc mở rộng và đưa quan hệ của nước ta với các đối tác đi vào chiều sâu, tạo thế đan xen lợi ích, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Tuổi trẻ cần có hành trang tri thức vững mạnh để tiếp tục duy trì các mối quan hệ giữa Việt Nam và thế giới, tiếp tục khẳng định vị trí của nước ta trên trường thế giới.

Tri thức là sức mạnh, ai có tri thức người đó có sức mạnh, có thể làm chủ thế giới. Không có tri thức, chúng ta sẽ mãi mãi đi sau các nước khác, đánh mất cơ hội thành công. Các giá trị của dân tộc, đất nước cũng không được khẳng định. Hội nhập quốc tế còn gắn kết chặt chẽ với quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu bảo đảm quốc phòng – an ninh, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, môi trường sinh thái, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị ấy có đạt được hay không, tất cả đều phụ thuộc và năng lực tri thức bà bản lĩnh của giới trẻ hiện nay.

Việc khắc phục những hạn chế, yếu kém, tồn tại và triển khai thực hiện các cam kết quốc tế mới cũng sẽ đặt ra nhiều khó khăn, thách thức không chỉ về kinh tế mà còn cả về chính trị, xã hội. Sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhiều ngành, doanh nghiệp và sản phẩm của nước ta sẽ gặp khó khăn hơn. Việc thực hiện các cam kết sâu rộng và cao hơn, nhất là vấn đề lao động, việc làm, bảo vệ môi trường… đáp ứng yêu cầu nội luật hóa các cam kết nếu không được nghiên cứu, chuẩn bị kỹ, có lộ trình, bước đi phù hợp, sẽ tác động tiêu cực đến quá trình đổi mới, hoàn thiện thể chế, giải quyết những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Bởi thế, tuổi trẻ cần có bản lĩnh tri thức vững vàng để sẵn sàng giải quyết những rủi ro khi hội nhập để đảm bảo hòa nhập an toàn, bền vững.

Những cơ hội và thách thức nêu trên có mối quan hệ qua lại và có thể chuyển hóa lẫn nhau. Cơ hội có thể trở thành thách thức nếu không được tận dụng kịp thời. Thách thức có thể biến thành cơ hội nếu chúng ta chủ động ứng phó thành công. Năng động, sáng tạo, nhạy bến và không ngừng đổi mới sẽ giúp tuổi trẻ nắm được những cơ hội thành công khi bước ra quốc tế.

Suy nghĩ về vai trò của tuổi trẻ đối với tương lai của đất nước

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.