Những câu thơ cuối các chương trong ‘’Nhật ký chìm tàu’’ – Thơ văn Hồ Chí Minh

Những câu thơ cuối các chương trong ‘’Nhật ký chìm tàu’’ – Thơ văn Hồ Chí Minh

1. Mênh mông trên biển dưới trời
Một hòn hoang đảo ba người lưu ly.

2. Lạ thay trong chiếc tàu này
Cái gì cũng khác tàu Tây mình làm.

3. Gió cao tiếng hạc càng cao
Ba quân chỉ ngọn cờ đào kéo ra.

4. Rằng nay bốn biển một nhà
Cùng là bè bạn cùng là thân yêu.

5. Công nông Nga có ngày nay
Cũng đà nếm mật nằm gai mấy lần.

6. Sung sướng thay thợ thuyền Nga
Ngày làm ngày nghỉ đều là có lương.
…..
Công xã thất bại nhưng mà
Ảnh hưởng công xã sâu xa vô cùng:
Nước Nga cách mạng thành công,
Cũng bởi công xã treo gương sau này.
Anh em hỡi gặp ngày kỷ niệm (18 -3?)
Nghiên cứu tường lành nghiệm lớn lao
Rồi đem phổ biến cho nhau…

7. Bần nông có ruộng mà cày
Cũng bởi cách mạng ra tay đỡ đầu.

8. Lẻ loi đã tốn lại hao
Chung nhau hợp tác, đường nào lợi hơn?

9. Sách là bổ ích tinh thần
Sách mà vào tới tai dân mới là.

10. Sách là thuốc chữa tội ngu
Dân Nga ham sách nên mau thịnh cường.

11. Công nông gìn giữ nước nhà
Dân là dân lính, lính là lính dân.
….
Khắp năm châu phận đàn bà
Có đâu mà được như Nga bây giờ?

20. Từ khi mới lọt lòng ra
Trẻ con đã được dân Nga phù trì.

21. Trẻ con khôn lớn lạ đời
Cũng bởi cách mạnh dạy cách nuôi phải đường.

22. Rằng đây bốn bể một nhà
Vàng đen trắng đỏ đều là anh em.

23. Đế quốc Pháp!
Mày ơi mày!
Nan đào thoát
Về phương Tây…
Sắp đến ngày
Mày tan xác.

Dân Nga cách mạng thành công
Dạy cho dân tộc Á Đông cách làm.

24. Bâng khuâng muốn ở muốn về
Đem lời vàng đá đền nghì công nông.

Kết luận:

Không bột sao gột nên hồ
Tay không xốc nổi cơ đồ, cừ không?

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.