Thơ tặng ba cụ lão du kích ở Cao Bằng – Thơ văn Hồ Chí Minh

tho-tang-ba-cu-lao-du-kich-o-cao-bang-tho-van-ho-chi-minh

Thơ tặng ba cụ lão du kích ở Cao Bằng – Thơ văn Hồ Chí Minh

Tuổi cao chí khí càng cao,
Múa gươm giết giặc ào ào gió thu.
Sẵn sàng tiêu diệt quân thù,
Tiếng thơm Việt Bắc ngàn thu lẫy lừng.

Ghi chú: Năm 1947, có ba cụ lão du kích ở Cao Bằng hăng hái xung phong cùng nhân dân giết giặc, làm cho giặc không tiến lên được. Hồ chủ tịch tặng các cụ bài thơ này.

Nguồn:
1. Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch (tập 1), NXB Sự thật, Hà Nội, 1958
2. Hồ Chí Minh toàn tập (tập 5), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.