Thơ khen tặng hai em nhi đồng liên lạc trong bộ đội chiến khu II – Thơ văn Hồ Chí Minh

tho-khen-tang-hai-em-nhi-dong-lien-lac-trong-bo-doi-chien-khu-ii-tho-van-ho-chi-minh

Thơ khen tặng hai em nhi đồng liên lạc trong bộ đội chiến khu II – Thơ văn Hồ Chí Minh

Gửi cháu Phạm Đỗ Hải

Bác được tin rằng:
Cháu làm liên lạc,
Bị giặc bắt được,
Lại trốn thoát ngay.
Mang hai lính Tây
Theo về bộ đội.
Thế là cháu giỏi.
Biết cách tuyên truyền.
Bác gửi lời khen.
Khuyên cháu gắng sức
Học hành, công tác
Tiến bộ luôn luôn.
Gửi cháu cái hôn
Và lòng thân ái.

*

Gửi cháu Lê Văn Thức

Cháu có can đảm
Giơ súng doạ Tây.
Bắt nó hàng ngay,
Lấy được súng nó.
Vì thành công đó,
Bác gửi lời khen.
Khuyên cháu tập rèn
Ngày càng tiến bộ.
Bác lại gửi cháu
Mấy chục cái hôn.

Tháng 8 năm 1947

Ghi chú: Khu II trong kháng chiến chống Pháp gồm các tỉnh (cũ): Sơn Tây, Hà Đông, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hoà Bình, Sơn La và Lai Châu.

Theo sách Lời Hồ chủ tịch, Nha Thông tin Việt Nam, 1949.

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 5), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.