v

Tự ti và tự phụ là hai thái độ trái ngược nhau nhưng đều ảnh hưởng không tốt đến kết quả học tập và công tác.  Anh (Chị) hãy phân tích hai căn bệnh trên.

07/04/2022 Cô Hiền Phương 0

“Tự ti” và “tự phụ” là hai thái độ trái ngược nhau nhưng đều ảnh hưởng không tốt đến kết quả học tập và công tác.  Anh (Chị) hãy phân tích hai căn bệnh trên. 1. Giải thích: – “Tự ti” [Đọc thêm…]

lay-tua-de-gia-dinh-va-que-huong-chiec-noi-nang-do-doi-con-hay-viet-mot-bai-nghi-luan-neu-suy-nghi-cua-em-ve-nguon-coi-yeu-thuong-cua-moi-con-nguoi

Lấy tựa đề “Gia đình và quê hương – chiếc nôi nâng đỡ đời con”, hãy viết một bài nghị luận nêu suy nghĩ của em về nguồn cội yêu thương của mỗi con người.

05/02/2022 Cô Hiền Phương 0

Lấy tựa đề “Gia đình và quê hương – chiếc nôi nâng đỡ đời con”, hãy viết một bài nghị luận nêu suy nghĩ của em về nguồn cội yêu thương của mỗi con người. * Hướng dẫn làm bài: [Đọc thêm…]