chung-minh-truyen-ky-man-luc-tuy-co-ve-ngoai-la-nhung-truyen-ky-la-xay-ra-hang-nghin-nam-ve-truoc-nhung-thuc-chat-lai-phan-anh-duoc-nhung-phan-sau-sac-cua-hien-thuc-duong-thoi

Chứng minh: “Truyền kỳ mạn lục tuy có vẻ ngoài là những truyện kỳ lạ xảy ra hàng nghìn năm về trước nhưng thực chất lại phản ánh được những phần sâu sắc của hiện thực đương thời”.

21/08/2021 Dương Lê 1

Giáo sư Đinh Gia Khánh trong giáo trình Lịch sử văn học Việt Nam đã viết: “Truyền kỳ mạn lục tuy có vẻ ngoài là những truyện kỳ lạ xảy ra hàng nghìn năm về trước nhưng thực chất lại [Đọc thêm…]