long-do-ki

Suy nghĩ về lòng đố kị

02/07/2018 Duong Le 2

Suy nghĩ về lòng đố kị. Quyết tâm loại bỏ thói ghen tị, luôn vui mừng trước những thành tựu của người khác, không ngừng học hỏi, trao dồi, hoàn thiện nhân cách, tài năng của chính mình.