Bệnh trọng (Ốm nặng) – Nhật kí trong tù – HỒ CHÍ MINH

benh-trong-om-nang-nhat-ki-trong-tu-ho-chi-minh

Bệnh trọng (Ốm nặng) – Nhật kí trong tù – HỒ CHÍ MINH

Phiên âm:

Ngoại cảm Hoa thiên tân lãnh nhiệt,
Nội thương Việt địa cựu sơn hà;
Ngục trung hại bệnh chân tân khổ,
Bản ưng thống khốc khước cuồng ca.

Dịch nghĩa:

Bên ngoài, cảm vì sự nóng lạnh mới thay đổi của trời Hoa,
Bên trong, đau vì non sông xưa của đất Việt;
Trong tù mắc bệnh thực đắng cay,
Lẽ ra phải khóc ròng mà ta cứ hát ngao!

Ghi chú: Hai câu đầu bài này dựa vào hai câu “Ngoại cảm Hán gia tân vũ lộ, Nội thương Hàn quốc cựu sơn hà” (Ngoài, cảm ơn mưa móc mới nhà Hán; Trong, thương tình núi sông cũ nước Hàn) trong bài Trương Lương tố đa bệnh của Hoàng Phan Thái, tức Đầu xứ Thái, một nhà nho ở huyện Nghi Lộc, nay thuộc tỉnh Nghệ An, chống triều đình phong kiến nhà Nguyễn, bị xử tử thời Tự Đức.

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

Dịch thơ:

“Ngoại cảm” trời Hoa cơn nóng lạnh,
“Nội thương” đất Việt cảnh lầm than;
Ở tù mắc bệnh càng cay đắng,
Đáng khóc mà ta cứ hát tràn!

(Nam Trân)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.