suy-nghia-ve-cau-noi-cua-anhxtanh-ai-cung-la-thien-tai-nhung-neu-ban-danh-gia-mot-con-ca-bang-kha-nang-leo-cay-no-se-song-suot-doi-voi-niem-tin-rang-no-la-ke-dan-don

Suy nghĩa về câu nói của Anhxtanh: “Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây, nó sẽ sống suốt đời với niềm tin rằng nó là kẻ đần độn”.

05/08/2022 Dương Lê 0

Suy nghĩa về câu nói của Anhxtanh: “Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây, nó sẽ sống suốt đời với niềm tin rằng nó là kẻ đần độn”. Câu [Đọc thêm…]

dan-bai-nghi-luan-ve-van-de-tac-dung-cua-viec-doc-sach

Dàn bài nghị luận về vấn đề tác dụng của việc đọc sách.

03/05/2022 Dương Lê 0

Dàn bài nghị luận về vấn đề tác dụng của việc đọc sách. I/.‌ ‌Mở‌ ‌bài:‌ ‌ – ‌ ‌Nêu‌ ‌ý:‌ ‌Có‌ ‌người‌ ‌vào‌ ‌thư‌ ‌viện‌ ‌đọc‌ ‌sách,‌ ‌có‌ ‌người‌ ‌mua‌ ‌sách.‌ ‌ – Nhận‌ ‌định:‌  Đọc‌ ‌sách‌ ‌có‌ ‌nhiều‌ ‌tác‌ ‌dụng.‌ ‌ II/.‌ ‌Thân‌ ‌bài:‌ ‌ 1/.‌ ‌Nêu‌ ‌ví‌ ‌dụ‌ ‌từ‌ ‌đó‌ ‌giải‌ ‌thích:‌ ‌ – “Sách”‌ ‌là‌ ‌kho‌ ‌tàng‌ ‌tri‌ ‌thức,‌ ‌kĩ‌ ‌năng.‌ [Đọc thêm…]