Không có ảnh

Bài thơ: Mẹ

Mẹ Hoàng Thảo Khổ đau mẹ chịu nhiều rồi Để con khôn lớn nên người nghĩa nhân Đường đời rong ruổi đôi chân Con đi chưa hết bao lần mẹ ru Lá vàng rụng cội mùa thu Mẹ đâu còn [Đọc thêm…]

Không có ảnh

Bài thơ: Hương bay

Hương bay Vuốt mặt đá rêu phong Ngó trời cười mấy thuở Một bông hoa dại nở Hương bay đầy hư không. Từ Xuân Lãnh 2002 (Trích tập thơ Mắt nghìn trùng, Từ Xuân Lãnh, NXB Văn nghệ, 2004)