su-khac-biet-giua-nhung-nguoi-thanh-cong-va-nhung-nguoi-that-bai-khong-phai-la-o-suc-manh-kien-thuc-hay-su-hieu-biet-ma-chinh-la-o-y-chi

Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại không phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết mà chính là ở Ý Chí (Hạt giống tâm hồn).

27/02/2022 theki.vn 0

Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại không phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết mà chính là ở Ý Chí. “Cuộc sống này rất ngắn ngủi. Đừng để nỗi [Đọc thêm…]