Không đề (I) – Thơ văn Hồ Chí Minh

khong-de-i-tho-van-ho-chi-minh

Không đề (I) – Thơ văn Hồ Chí Minh

Vì nước chưa nên nghĩ đến nhà
Năm mươi chín tuổi vẫn chưa già
Chờ cho kháng chiến thành công đã
Bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta.

Ghi chú: Năm 1949, có người đề nghị tổ chức chúc thọ Hồ chủ tịch, Người đã trả lời bằng mấy câu này.

Nguồn:
1. Hồ Chí Minh – Thơ, NXB Văn học, Hà Nội, 1975
2. Hồ Chí Minh toàn tập (tập 5), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.