Phân phối chương trình (ppct) Ngữ văn 9

phan-phoi-chuong-trinh-ppct-ngu-van-9

Phân phối chương trình (ppct) Ngữ văn 9

LỚP 9

Cả năm: 37 tuần (175 tiết)
Học kì I: 19 tuần (90 tiết)
Học kì II: 17 tuần (85 tiết)

HỌC KÌ I

Tuần 1

* Tiết 1 đến tiết 5:

Phong cách Hồ Chí Minh;
– Các phương châm hội thoại;
– Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh;
– Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.

Tuần 2

* Tiết 6 đến tiết 10:

Đấu tranh cho một thế giới hoà bình;
– Các phương châm hội thoại (tiếp);
– Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh;
– Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.

Tuần 3

* Tiết 11 đến tiết 15:

Tuyên bố thế giới về… trẻ em;
– Các phương châm hội thoại (tiếp);
– Viết bài Tập làm văn số 1.

Tuần 4

* Tiết 16 đến tiết 20:

Chuyện người con gái Nam Xương;
– Xưng hô trong hội thoại;
– Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp;
– Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự.

Tuần 5

* Tiết 21 đến tiết 25:

– Sự phát triển của từ vựng;
– Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh;
Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14);
– Sự phát triển của từ vựng (tiếp).

Tuần 6

* Tiết 26 đến tiết 30:

– Truyện Kiều của Nguyễn Du;
Chị em Thuý Kiều;
Cảnh ngày xuân;
– Thuật ngữ;
– Trả bài Tập làm văn số 1.

Tuần 7

* Tiết 31 đến tiết 35:

Kiều ở lầu Ngưng Bích;
– Miêu tả trong văn bản tự sự;
– Trau dồi vốn từ;
– Viết bài Tập làm văn số 2.

Tuần 8

* Tiết 36 đến tiết 40:

Mã Giám Sinh mua Kiều;
Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga;
– Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự.

Tuần 9

* Tiết 41 đến tiết 45:

Lục Vân Tiên gặp nạn;
– Chương trình địa phương phần Văn;
– Tổng kết về từ vựng (Từ đơn, từ phức,… Từ nhiều nghĩa);
– Tổng kết về từ vựng (Từ đồng âm,… Trường từ vựng);
– Trả bài Tập làm văn số 2.

Tuần 10

* Tiết 46 đến tiết 50:

Đồng chí;
Bài thơ về tiểu đội xe không kính;
– Kiểm tra truyện trung đại;
– Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ vựng,… Trau dồi vốn từ);
– Nghị luận trong văn bản tự sự.

Tuần 11

* Tiết 51 đến tiết 55:

Đoàn thuyền đánh cá;
– Tổng kết về từ vựng (Từ tượng thanh, tượng hình, một số phép tu từ từ vựng);
– Tập làm thơ tám chữ;
– Trả bài kiểm tra Văn.

Tuần 12

* Tiết 56 đến tiết 60:

Bếp lửa;
– Hướng dẫn đọc thêm: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ;
Ánh trăng;
– Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp);
– Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận.

Tuần 13

* Tiết 61 đến tiết 65:

Làng;
– Chương trình địa phương phần Tiếng Việt;
– Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự;
– Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm.

Tuần 14

* Tiết 66 đến tiết 70:

Lặng lẽ Sa Pa;
– Viết bài Tập làm văn số 3;
– Người kể chuyện trong văn bản tự sự.

Tuần 15

* Tiết 71 đến tiết 74:

Chiếc lược ngà;
– Ôn tập Tiếng Việt (Các phương châm hội thoại,… Cách dẫn gián tiếp);
– Kiểm tra Tiếng Việt.

Tuần 16

* Tiết 75 đến tiết 78:

– Kiểm tra thơ và truyện hiện đại;
Cố hương.

Tuần 17

* Tiết 79 đến tiết 82:

– Trả bài Tập làm văn số 3;
– Trả bài kiểm tra Tiếng Việt, trả bài kiểm tra Văn;
– Ôn tập Tập làm văn.

Tuần 18

* Tiết 83 đến tiết 86:

– Ôn tập Tập làm văn (tiếp);
– Kiểm tra học kì I.

Tuần 19

* Tiết 87 đến tiết 90:

– Tập làm thơ tám chữ (tiếp tiết 54);
– Hướng dẫn đọc thêm: Những đứa trẻ;
– Trả bài kiểm tra học kì I.

HỌC KÌ II

Tuần 20

* Tiết 91 đến tiết 94:

Bàn về đọc sách;
– Khởi ngữ;
– Phép phân tích và tổng hợp.

Tuần 21

* Tiết 95 đến tiết 98:

– Luyện tập phân tích và tổng hợp.
Tiếng nói của văn nghệ;
– Các thành phần biệt lập.

Tuần 22

* Tiết 99 đến tiết 102:

– Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống;
– Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống;
– Hướng dẫn chuẩn bị cho chương trình địa phương phần Tập làm văn (sẽ làm ở nhà).

Tuần 23

* Tiết 103 đến tiết 106:

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới;
– Các thành phần biệt lập (tiếp);
– Viết bài Tập làm văn số 5;
– Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten.

Tuần 24

* Tiết 107 đến tiết 110:

– Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (tiếp);
– Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí;
– Liên kết câu và liên kết đoạn văn;
– Liên kết câu và liên kết đoạn văn (luyện tập).

Tuần 25

* Tiết 111 đến tiết 115:

– Hướng dẫn đọc thêm: Con cò;
– Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí;
– Trả bài Tập làm văn số 5.

Tuần 26

* Tiết 116 đến tiết 120:

Mùa xuân nho nhỏ;
Viếng lăng Bác;
– Nghị luân về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích);
– Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích);
– Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích);
– Viết bài Tập làm văn số 6 học sinh làm ở nhà.

Tuần 27

* Tiết 121 đến tiết 125:

Sang thu;
Nói với con;
– Nghĩa tường minh và hàm ý;
– Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ;
– Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

Tuần 28

* Tiết 126 đến tiết 130:

– Mây và sóng;
– Ôn tập về thơ;
– Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp);
– Kiểm tra Văn (phần thơ);
– Trả bài Tập làm văn số 6.

Tuần 29

* Tiết 131 đến tiết 135:

– Tổng kết phần văn bản nhật dụng;
– Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt);
– Viết bài Tập làm văn số 7.

Tuần 30

* Tiết 136 đến tiết 140:

– Hướng dẫn đọc thêm: Bến quê;
– Ôn tập Tiếng Việt lớp 9;
– Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

Tuần 31

* Tiết 141 đến tiết 145:

Những ngôi sao xa xôi;
– Chương trình địa phương (phần Tập làm văn);
– Trả bài Tập làm văn số 7;
– Biên bản.

Tuần 32

* Tiết 146 đến tiết 150:

– Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang;
– Tổng kết về ngữ pháp;
– Luyện tập viết biên bản;
– Hợp đồng.

Tuần 33

* Tiết 151 đến tiết 155:

– Bố của Xi mông;
– Ôn tập về truyện;
– Tổng kết về ngữ pháp (tiếp);
– Kiểm tra Văn (phần truyện).

Tuần 34

* Tiết 156 đến tiết 160:

– Con chó Bấc;
– Kiểm tra Tiếng Việt;
– Luyện tập viết hợp đồng;
– Tổng kết Văn học nước ngoài.

Tuần 35

* Tiết 161 đến tiết 165:

– Bắc Sơn;
– Tổng kết Tập làm văn;
– Tôi và chúng ta.

Tuần 36

* Tiết 166 đến tiết 170:

– Tôi và chúng ta (tiếp);
– Tổng kết Văn học;
– Trả bài kiểm tra Văn, Tiếng Việt.

Tuần 37

* Tiết 171 đến tiết 175:

– Kiểm tra học kì II;
– Thư, điện;
– Trả bài kiểm tra học kì II.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.