Phân phối chương trình (ppct) Ngữ văn 8

phan-phoi-chuong-trinh-ppct-ngu-van-8

Phân phối chương trình (ppct) Ngữ văn 8

LỚP 8

Cả năm: 37 tuần (140 tiết)
Học kì I: 19 tuần (72 tiết)
Học kì II: 18 tuần (68 tiết)

HỌC KÌ I:

Tuần 1      

* Tiết 1 đến tiết 4:

-Tôi đi học;
-Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ;
-Tính thống nhất về chủ đề của văn bản.

Tuần 2

* Tiết 5 đến tiết 8:

-Trong lòng mẹ;
-Trường từ vựng;
-Bố cục của văn bản.

Tuần 3

* Tiết 9 đến tiết 12:

-Tức nước vỡ bờ;
-Xây dựng đoạn văn trong văn bản;
-Viết bài Tập làm văn số 1.

Tuần 4

* Tiết 13 đến tiết 16:

-Lão Hạc;
-Từ tượng hình, từ tượng thanh;
-Liên kết các đoạn văn trong văn bản.

Tuần 5

* Tiết 17 đến tiết 20:

-Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội;
-Tóm tắt văn bản tự sự;
-Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự;
-Trả bài Tập làm văn số 1.

Tuần 6

* Tiết 21 đến tiết 24:

-Cô bé bán diêm;
-Trợ từ, thán từ;
-Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự.

Tuần 7

* Tiết 25 đến tiết 28:

-Đánh nhau với cối xay gió;
-Tình thái từ;
-Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với với miêu tả và biểu cảm.

Tuần 8

* Tiết 29 đến tiết 32:

-Chiếc lá cuối cùng;
-Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt);
-Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.

Tuần 9

* Tiết 33 đến tiết 36:

-Hai cây phong;
-Viết bài Tập làm văn số 2.

Tuần 10

Tiết 37 đến tiết 40:

-Nói quá;
-Ôn tập truyện kí Việt Nam;
-Thông tin về ngày trái đất năm 2000;
-Nói giảm, nói tránh.

Tuần 11

Tiết 41 đến tiết 44:

-Kiểm tra Văn;
-Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm;
-Câu ghép;
-Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh.

Tuần 12

Tiết 45 đến tiết 48:

-Ôn dịch thuốc lá;
-Câu ghép (tiếp);
-Phương pháp thuyết minh;
-Trả bài kiểm tra Văn, bài Tập làm văn số 2.

Tuần 13

Tiết 49 đến tiết 52:

-Bài toán dân số;
-Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm;
-Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh;
-Chương trình địa phương (phần Văn).

Tuần 14

Tiết 53 đến tiết 56:

-Dấu ngoặc kép;
-Luyện nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng;
-Viết bài Tập làm văn số 3.

Tuần 15

Tiết 57 đến tiết 60:

-Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác;
-Đập đá ở Côn Lôn;
-Ôn luyện về dấu câu;
-Kiểm tra Tiếng Việt.

Tuần 16

Tiết 61 đến tiết 63:

-Thuyết minh một thể loại văn học;
-Hướng dẫn đọc thêm: Muốn làm thằng Cuội;
-Ôn tập Tiếng Việt.

Tuần 17

Tiết 64 đến tiết 66:

-Trả bài Tập làm văn số 3;
-Ông đồ;
-Hướng dẫn đọc thêm: Hai chữ nước nhà.

Tuần 18

Tiết 67 đến tiết 69:

-Trả bài kiểm tra Tiếng Việt;
-Kiểm tra học kì I.

Tuần 19

Tiết 70 đến tiết 72:

-Hoạt động ngữ văn: Làm thơ 7 chữ;
-Trả bài kiểm tra học kì I.


HỌC KÌ II:

Tuần 20

* Tiết 73 đến tiết 75:

-Nhớ rừng;
-Câu nghi vấn.

Tuần 21

* Tiết 76 đến tiết 78:

-Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh.
-Quê hương;
-Khi con tu hú.

Tuần 22

* Tiết 79 đến tiết 81:

-Câu nghi vấn (tiếp);
-Thuyết minh về một phương pháp (cách làm);
-Tức cảnh Pác Bó.

Tuần 23

* Tiết 82 đến tiết 84:

-Câu cầu khiến;
-Thuyết minh một danh lam thắng cảnh;
-Ôn tập về văn bản thuyết minh.

Tuần 24

* Tiết 85 đến tiết 88:

-Ngắm trăng, Đi đường;
-Câu cảm thán;
-Viết bài Tập làm văn số 5.

Tuần 25

* Tiết 89 đến tiết 92:

-Câu trần thuật;
-Chiếu dời đô;
-Câu phủ định;
-Chương trình địa phương (phần Tập làm văn).

Tuần 26

* Tiết 93 đến tiết 96:

-Hịch tướng sĩ;
-Hành động nói;
-Trả bài Tập làm văn số 5.

Tuần 27

* Tiết 97 đến tiết 100:

-Nước Đại Việt ta;
-Hành động nói (tiếp);
-Ôn tập về luận điểm;
-Viết đoạn văn trình bày luận điểm.

Tuần 28

* Tiết 101 đến tiết 104:

-Bàn luận về phép học;
-Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm;
-Viết bài Tập làm văn số 6.

Tuần 29

* Tiết 105 đến tiết 108:

-Thuế máu;
-Hội thoại;
-Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận.

Tuần 30

* Tiết 109 đến tiết 112:

-Đi bộ ngao du;
-Hội thoại (tiếp);
-Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận.

Tuần 31

* Tiết 113 đến tiết 116:

-Kiểm tra Văn;
-Lựa chọn trật tự từ trong câu;
-Trả bài Tập làm văn số 6;
-Tìm hiểu về các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận.

Tuần 32

* Tiết 117 đến tiết 120:

-Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục;
-Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập);
-Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận.

Tuần 33

* Tiết 121 đến tiết 124:

-Chương trình địa phương (phần Văn);
-Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lôgic);
-Viết bài Tập làm văn số 7.

Tuần 34

* Tiết 125 đến tiết 128:

-Tổng kết phần Văn;
-Ôn tập phần Tiếng Việt học kì II;
-Văn bản tường trình;
-Luyện tập làm văn bản tường trình.

Tuần 35

* Tiết 129 đến tiết 132:

-Trả bài kiểm tra Văn;
-Kiểm tra Tiếng Việt;
-Trả bài Tập làm văn số 7;
-Tổng kết phần Văn.

Tuần 36

* Tiết 133 đến tiết 136:

-Tổng kết phần Văn (tiếp);
-Ôn tập phần Tập làm văn;
-Kiểm tra học kì II.

Tuần 37

* Tiết 137 đến tiết 140:

-Văn bản thông báo;
-Chương trình địa phương phần Tiếng Việt;
-Luyện tập làm văn bản thông báo;
-Trả bài kiểm tra học kì II.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.