Quá trình văn học là gì? Nêu các quy luật cơ bản của quá trình văn học.

qua-trinh-van-hoc-la-gi-neu-cac-quy-luat-co-ban-cua-qua-trinh-van-hoc

Quá trình văn học là gì? Nêu các quy luật cơ bản của quá trình văn học.

Gợi ý làm bài:

1. Khái niệm:

Quá trình văn học là sự tồn tại, vận động và tiến hóa của toàn bộ đời sống văn học vừa phụ thuộc vào quá trình lịch sử xã hội vừa tuân theo những quy luật riêng.

2. Các quy luật cơ bản của quá trình văn học.

– Quá trình văn học là sự vận động của văn học trong không gian và thời gian. Nó bao gồm các tác phẩm, các hình thức tồn tại của tác phẩm, các thành tố của đời sống văn học, các hình thức tổ chức hội đoàn, các hoạt động nghiên cứu , phê bình, dịch thuật, xuất bản, ảnh hưởng qua lại giữa văn học và các loại hình nghệ thuật khác,… trong các thời kì và các khu vực khác nhau.

– Quá trình văn học vận động tuân theo các quy luật chung. Ba quy luật phổ biến là: văn học gắn bó với đời sống; văn học phát triển trong sự kế thừa và cách tân; văn học vận động trong sự bảo lưu và tiếp biến ( quy luật giao lưu).

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.