chu-nghia-sieu-thuc

Chủ nghĩa siêu thực.

04/08/2022 Dương Lê 0

Chủ nghĩa siêu thực. I. Khái niệm. Chủ nghĩa siêu thực là một trào lưu nghệ thuật và văn học có nguồn gốc từ Pháp, được đặc trưng bởi sự thể hiện tư tưởng theo cách tự phát và tự [Đọc thêm…]