hinh-tuong-nguoi-linh-trong-tho-van-1945-1975

Hình tượng người lính trong thơ văn 1945 – 1975

14/12/2019 Thế Kỉ 0

Hình tượng người lính trong thơ văn 1945 – 1975. Có thể nói, tủ sách đồ sộ nhất, hay nhất của văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 là sách viết về đề tài chiến tranh cách mạng, thành công nhất trong các tác phẩm văn học là người lính.