Tự đánh giá: Tục ngữ (Ngữ văn 7, Cánh Diều)

ngu-van-7-canh-dieu-tap-2

Tự đánh giá: Tục ngữ (Ngữ văn 7, Cánh Diều)

Câu 1 (trang 19 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Câu tục ngữ Tháng Bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt nghĩa là gì?

A. Tháng Bảy có kiến bò ra nhiều là lúc gieo trồng phù hợp.

B. Tháng Bảy có kiến bò ra nhiều là sắp có mưa to gây lụt lội.

C. Tháng Bảy có kiến bò ra nhiều là dự báo trời sắp có nắng to.

D. Tháng Bảy có kiến bò ra nhiều báo hiệu sắp hết mưa gió, lũ lụt.

Trả lời:

– Đáp án: B. Tháng Bảy có kiến bò ra nhiều là sắp có mưa to gây lụt lội.

Câu 2 (trang 19 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Ý nghĩa câu tục ngữ Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền là gì?

A. Khẳng định làm ao là có hiệu quả nhất, sau đó là làm vườn và làm ruộng

B. Khẳng định tầm quan trọng của các cách sản xuất ở nông thôn xưa

C. Khẳng định việc sản xuất ở nông thôn xưa có ba cách chính

D. Khẳng định làm ruộng là có hiệu quả nhất, sau mới đến làm ao và vườn

Trả lời:

– Đáp án:A. Khẳng định làm ao là có hiệu quả nhất, sau đó là làm vườn và làm ruộng

Câu 3 (trang 19 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Biện pháp nói quá được sử dụng trong câu tục ngữ nào?

A. Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng / Ngày tháng Mười chưa cười đã tối.

B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

C. Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền.

D. Tháng Bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt.

Trả lời:

– Đáp án: A. Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng / Ngày tháng Mười chưa cười đã tối.

Câu 4 (trang 19 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu tục ngữ Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo?

A. Nhân hoá.

B. Ẩn dụ.

C. So sánh.

D. Điệp ngữ.

Trả lời:

– Đáp án: B. Ẩn dụ.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.