Dàn bài chứng minh câu tục ngữ: Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

dan-bai-chung-minh-cau-tuc-ngu-mot-cay-lam-chang-nen-non-ba-cay-chum-lai-nen-hon-nui-cao

Dàn bài chứng minh câu tục ngữ: “Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

I. Mở bài:

“Không ai trong chúng ta mạnh bằng tát cả chúng ta”. Mỗi cá nhân là một cá thể yếu đuối nhưng khi biết hợp sức lại, chúng ta sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Bàn về điều này, tục ngữ có câu: “Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. 

II. Thân bài:

1. Giải thích ngắn gọn nghĩa đen, nghĩa bóng của câu tục ngữ.

a. Nghĩa đen:

“Một cây”: một là số ít. Một cây là ít cây.

“Ba cây”: ba là số nhiều. Ba cây là nhiều cây.

– “Chụm lại”: tập hợp lại, chụm vào nhau.

– “Nên non”, “nên hòn núi cao”: nên là thành, trở thành cái lớn lao.

b. Nghĩa bóng:

“Một cây làm chẳng nên non”: một người đứng một mình chẳng thể có được sức mạnh, chẳng làm được việc gì lớn lao.

“Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”: nhiều người đoàn kết, hợp sức lại với nhau sẽ trở nên mạnh mẽ, làm đực những việc lớn lao.

c. Ý nghĩa: Đoàn kết tạo nên sức mạnh, đoàn kết sẽ đem lại thành công lớn. Đó là một kinh nghiệm đã được đúc kết từ trong lịch sử dựng nước giữ nước và đấu tranh sinh tồn của cha ông ta.

2. Chứng minh ý nghĩa đứng đắn của câu tục ngữ:

*  Chứng minh bằng dẫn chứng trong văn học:

Câu chuyện Bó đũa: một chiếc đũa dễ bẻ. Cả bó đũa không bẻ được.

Bài thơ Hòn đá của Bác Hồ: một người không nhấc nổi hòn đá. Nhiều người mới nhấc được hòn đá.

– Lời dạy của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

* Chứng minh bằng dẫn chứng trong lịch sử dân tộc:

– Hội nghị Diên Hồng thời nhà Trần và quyết tâm đánh giặc cứu nước.

– Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và sự đoàn kết của dân tộc.

– Cách mạng tháng Tám và khối đoàn kết toàn dân.

* Chứng minh bằng dẫn chứng trong đời sống hiện nay:

– Tư tưởng, quan điểm: Khép lại quá khứ, hướng về tương lai.

– Đoàn kết xây dựng đất nước.

– Đoàn kết tạo nên sức mạnh cho tập thể.

III. Kết bài:

– Khẳng định ý nghĩa bài học về đoàn kết chứa trong câu tục ngữ: Đoàn kết là sức mạnh, là nguồn suối yêu thương, hạnh phúc, ấm no. Câu tục ngữ thắp sáng niềm tin của con người trong cuộc sống về sức mạnh vượt qua khó khăn, thử thách để đạt tới thành công.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.