Văn bản: NAM QUỐC SƠN HÀ (Ngữ văn 8, tập 2, Chân Trời Sáng Tạo)

van-ban-nam-quoc-son-ha-ngu-van-8-tap-1-chan-troi-sang-tao

NAM QUỐC SƠN HÀ

Âm Hán Việt:

Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm?
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Dịch nghĩa:

NÚI SÔNG NƯỚC NAM

Núi sông nước Nam thì vua Nam ở,
Cương giới đã ghi rành rành trên sách trời
Cớ sao lũ giặc bạo ngược kia dám tới xâm phạm?
Chúng bay hãy chờ xem, thế nào cũng chuốc lấy bại vong.

Dịch thơ:

Đất nước Đại Nam, Nam đế ngự
Sách trời định phận rõ non sông.
Cớ sao nghịch tặc sang xâm phạm?
Bay hãy chờ coi chuốc bại vong.

(Ngữ văn 8, tập 1, Chân Trời Sáng Tạo)

Bài soạn:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.