Thảo luận ý kiến về một vấn đề của đời sống (Bài 4, Ngữ văn 8, tập 1, Chân Trời Sáng Tạo)

bai-4-thao-luan-y-kien-ve-mot-van-de-cua-doi-song-ngu-van-8-tap-1-chan-troi-sang-tao

Thảo luận ý kiến về một vấn đề của đời sống.

Đề bài:

Trong buổi sinh hoạt đầu tuần, lớp của em tổ chức buổi thảo luận nhóm với chủ đề: Ý nghĩa của hoạt động xã hội đối với cộng đồng và bản thân.

Em hãy thành lập nhóm thảo luận, thống nhất ý kiến về vấn đề này để trình bày trước lớp.

Gợi ý:

a, Chuẩn bị:

– Phân chia nhiệm vụ của nhóm cho từng cá nhân

– Báo cáo tiến độ thực hiện

– Đóng góp ý kiến xây dựng, tổng hợp ý kiến, hoàn thiện

– Chuẩn bị thiết bị hỗ trợ (nếu cần)

Tham khảo:

Hoạt động xã hội.

Hoạt động xã hội là những hoạt động hướng vào những vấn đề tồn tại trong xã hội của con người, từ đó giúp cải thiện các vấn đề của đời sống, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới các giá trị nhân văn.

Hoạt động xã hội gồm nhiều các hoạt động như: Hoạt động thiện nguyện, hoạt động xung kích, hoạt động hướng đến bảo vệ con người, bảo tồn di sản…

Vai trò của hoạt động xã hội.

Hoạt động xã hội chăm lo cuộc sống của cá nhân, đảm bảo điều kiện cho mọi người cùng phát triển. Bên cạnh đó, cộng đồng còn giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa lợi ích riêng và chung, quyền và nghĩa vụ.Mỗi cá nhân phát triển trong cộng đồng sẽ tạo nên sức mạnh cho cộng đồng.

Các yếu tố tạo nên cộng đồng gồm:

– Sự tương quan cá nhân mật thiết với nhau trên cơ sở các nhóm nhỏ kiểm soát các mối quan hệ cá nhân

– Các cá nhân có sự liên hệ chặt chẽ với nhau về tình cảm, cảm xúc khi thực hiện được các công việc hoặc nhiệm vụ cụ thể

– Có sự hiến dâng về mặt tinh thần hoặc dấn thân để thực hiện các giá trị xã hội

– Có ý thức đoàn kết tập thể.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.