van-ban-tot-to-chan-totto-chan-ben-cua-so-khi-tre-con-lon-len-trong-tinh-thuong-theo-pham-ngo-ngu-van-8-tap-2-chan-troi-sang-tao

Văn bản: TỐT-TÔ-CHAN (TOTTO-CHAN) BÊN CỬA SỔ: KHI TRẺ CON LỚN LÊN TRONG TÌNH THƯƠNG (Theo Phạm Ngọ) (Ngữ văn 8, tập 2, Chân Trời Sáng Tạo)

23/05/2023 Cô Hiền Phương 0

TỐT-TÔ-CHAN (TOTTO-CHAN) BÊN CỬA SỔ: KHI TRẺ CON LỚN LÊN TRONG TÌNH THƯƠNG (Theo Phạm Ngọ) Ra đời cách đây gần 40 năm, Tốt-tô-chan bên cửa sổ đã trở thành một hiện tượng văn học Nhật Bản với số lượng [Đọc thêm…]