doc-mot-cau-tho-hay-ta-thuong-co-cam-giac-dung-truoc-mot-ben-do-gio-noi-mot-khao-khat-sang-song-mot-thuc-day-len-duong-huong-thien-voi-nhung-vung-troi-tot-dep-hon-nhan-tinh-hon

Nghị luận: “Đọc một câu thơ hay, ta thường có cảm giác đứng trước một bến đò gió nổi, một khao khát sang sông, một thúc đẩy lên đường hướng thiện với những vùng trời tốt đẹp hơn, nhân tính hơn.”

24/05/2022 Dương Lê 0

“Đọc một câu thơ hay, ta thường có cảm giác đứng trước một bến đò gió nổi, một khao khát sang sông, một thúc đẩy lên đường hướng thiện với những vùng trời tốt đẹp hơn, nhân tính hơn” (“Nghĩ [Đọc thêm…]

phan-tich-bai-tho-tay-tien-de-lam-ro-y-kien-bai-tho-la-mot-thi-pham-xuat-sac-gan-nhu-dat-den-su-toan-bich-bai-tho-tay-tien-o-doan-nao-cung-co-nhung-cau-dac-sac-nhung-hinh-anh-tho-doc-dao

Phân tích bài thơ Tây Tiến để làm rõ ý kiến: Bài thơ “là một thi phẩm xuất sắc, gần như đạt đến sự toàn bích, bài thơ Tây Tiến ở đoạn nào cũng có những câu đặc sắc, những hình ảnh thơ độc đáo”.

18/05/2022 Dương Lê 0

Phân tích bài thơ Tây Tiến để làm rõ ý kiến: Bài thơ “là một thi phẩm xuất sắc, gần như đạt đến sự toàn bích, bài thơ Tây Tiến ở đoạn nào cũng có những câu đặc sắc, những [Đọc thêm…]

van-chuong-co-loai-dang-tho-va-khong-dang-tho

Hãy bày tỏ suy nghĩ của anh chị về ý kiến: “Văn chương có loại đáng thờ và không đáng thờ. Loại văn chương không đáng thờ là loại văn chương chỉ chuyên chú ở văn chương. Loại văn chương đáng thờ là chuyên chú ở con người” (Nguyễn Văn Siêu).

06/05/2022 Dương Lê 0

Hãy bày tỏ suy nghĩ của anh chị về ý kiến: “Văn chương có loại đáng thờ và không đáng thờ. Loại văn chương không đáng thờ là loại văn chương chỉ chuyên chú ở văn chương. Loại văn chương [Đọc thêm…]