Nạn hữu đích chỉ bị (Chăn giấy của người bạn tù) – Nhật ký trong tù – HỒ CHÍ MINH

nan-huu-dich-chi-bi-chan-giay-cua-nguoi-ban-tu-nhat-ki-trong-tu-ho-chi-minh

Nạn hữu đích chỉ bị (Chăn giấy của người bạn tù) – Nhật kí trong tù – HỒ CHÍ MINH

Phiên âm:

Cựu quyển tân thư tương bổ xuyết,
Chỉ chiên do noãn quá vô chiên.
Ngọc sàng cẩm trướng nhân tri phủ,
Ngục lý hứa đa nhân bất miên?

Dịch nghĩa:

Quyển cũ, sách mới cùng bồi chắp lại,
Chăn giấy còn ấm hơn không có chăn;
Người trên giường ngọc trướng gấm có biết chăng,
Trong ngục bao nhiêu người không ngủ?

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

Dịch thơ:

Quyển xưa, sách mới bồi thêm ấm,
Chăn giấy còn hơn chẳng có chăn;
Trướng gấm, giường ngà, ai có biết,
Trong tù bao kẻ ngủ không an?

(Nam Trân, Trần Thị Băng Thanh)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.