phan-tich-bai-tho-voi-vang-xuan-dieu-de-lam-sang-to-nhan-dinh-toi-de-long-toi-trong-nhung-cau-nhung-tieng-toi-da-ghi-nhip-mau-trong-nhip-tho-da-goi-ghem-hoi-tho-cua-toi-trong-it-nhieu

Phân tích bài thơ “Vội vàng” (Xuân Diệu) để làm sáng tỏ nhận định: “Tôi để lòng tôi trong những câu, những tiếng, tôi đã ghi nhịp máu trong nhịp thơ, đã gói ghém hơi thở của tôi trong ít nhiều âm điệu”.

09/10/2022 Thế Kỉ 0

Phân tích bài thơ “Vội vàng” (Xuân Diệu) để làm sáng tỏ nhận định: “Tôi để lòng tôi trong những câu, những tiếng, tôi đã ghi nhịp máu trong nhịp thơ, đã gói ghém hơi thở của tôi trong ít [Đọc thêm…]

qua-cai-toi-cua-mot-so-nha-tho-moi-hay-lam-sang-to-nhan-dinh-lam-nguoi-thi-khong-nen-co-cai-toi-nhung-lam-tho-thi-khong-the-khong-co-cai-toi-tuy-vien-thi-thoai-vien-mai

Qua biểu hiện cái “tôi” của một số nhà thơ mới, hãy làm sáng tỏ nhận định: “Làm người thì không nên có cái tôi nhưng làm thơ thì không thể không có cái tôi” (Tùy Viên thi thoại – Viên Mai).

09/10/2022 Thế Kỉ 0

Qua biểu hiện cái “tôi” của một số nhà thơ mới, hãy làm sáng tỏ nhận định: “Làm người thì không nên có cái tôi nhưng làm thơ thì không thể không có cái tôi” (Tùy Viên thi thoại – [Đọc thêm…]

nghi-luan-phan-biet-tho-cu-va-tho-moi-dieu-quan-trong-nhat-khong-phai-o-phan-xac-ma-la-phan-hon-cua-no-hay-noi-nhu-hoai-thanh-o-tinh-than