hinh-tuong-dat-nuoc

So sánh hình tượng đất nước trong hai bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi và trích đoạn Đất nước (trích trường ca “Mặt đường khát vọng”) của Nguyễn Khoa Điềm.

23/02/2022 Thế Kỉ 0

So sánh hình tượng đất nước trong hai bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi và trích đoạn Đất nước (trích trường ca “Mặt đường khát vọng”) của Nguyễn Khoa Điềm. * Hướng dẫn làm bài: 1. Về xuất [Đọc thêm…]