lam-sang-to-thuat-hoai-la-loi-tu-noi-voi-minh-ve-y-thuc-trach-nhiem-doi-voi-to-quoc-cua-tac-gia-do-la-tinh-cam-y-chi-khi-phach-nguoi-anh-hung-thoi-tran

Làm sáng tỏ: Thuật hoài là lời tự nói với mình về ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc của tác giả. Đó là tình cảm, ý chí, khí phách người anh hùng thời Trần

03/08/2020 Thế Kỉ 0

“Thuật hoài là lời tự nói với mình về ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc của tác giả. Đó là tình cảm, ý chí, khí phách người anh hùng thời Trần”. Qua phân tích bài thơ Tỏ lòng (Thuật hoài) [Đọc thêm…]